luật đất đai 2012




LUẬT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở 2012, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THỦ TỤC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ, MIỄN, GIẢM THUẾ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT”.


tapchilamdep.com


Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:


Phần thứ nhất. Luật Đất đai, Luật Nhà ở (đã được sửa đổi, bổ sung);


Phần thứ hai. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


Phần thứ ba. Quy định mới về thuế đất;


Phần thứ tư. Thu tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;


Phần thứ năm. Quy định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


Phần thứ sáu. Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai.


Sách dày 524 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 05/2011.


(Có hóa đơn)Giá: 299.000đ.


GIAO TẬN NƠIwww.sachdoanhnghiep.com



LUẬT ĐẤT ĐAI 2012


luật đất đai 2012


luật đất đai 2012, mới nhất, sáchGiá bán: 325,000 VNĐ

tapchilamdep.com
luật đất đai 2012, mới nhất, luật đất đai sửa đổi 2012
tapchilamdep.com

CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC: