MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012


www.sachdoanhnghiep.com


tapchilamdep.comKỸ THUẬT TRÌNH BÀY VÀ CÁC MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ 2012'


http://sachdoanhnghiep.com/image/cac...12-210x290.jpg


Nội dung cuốn sách bao gồm 4 phần chính sau: 1. Công tác hành chính văn phòng, 2. Văn bản quản lý điều hành; 3. Kỹ thuật soạn thảo văn bản & những mẫu văn bản, hợp đồng thông dụng; 4. Công tác quản lý văn bản và lưu trữ văn bản; 5. Văn bản pháp luật hướng dẫn soạn thảo, quản lý văn bản (trong đó có các mẫu cụ thể về biên bản, thông báo, đề án, phúc đáp, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, mời họp, đề nghị, chất vấn, giải thích; p.pháp xây dựng quy chế&điều lệ của một tổ chức; diễn văn, khai mạc, chào mừng, bế mạc, lời đáp; thư chúc mừng, thăm hỏi, chia buồn, phân ưu, mời dự lễ tiệc, cảm ơn, xin lỗi, chia vui, phúc đáp; chỉ cách tổ chức sắp xếp, bố trí hồ sơ, tài liệu, thời gian lưu trữ…) quản lý văn bản khối doanh nghiệp (Quản lý chương trình công tác và kế hoạch hoạt động của cơ quan; Bố trí công việc của một ngày làm việc; tiến hành các cuộc họp hội thảo và lễ hội; trong đó có mẫu cụ thể về thư từ xã giao, thư từ trong giao dịch, thăm hỏi, chào giá, xin lỗi; mẫu văn bản về hợp đồng, chỉ cách bố trí, cất giữ hồ sơ, tài liệu …)


Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp những thông tin hữu ích và cần thiết. Rất mong quý cơ quan đơn vị tạo điều kiện để cuốn sách được phổ biến rộng rãi kh4 ắp toàn quốc


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 688 trang, Giá: 385.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012.


(Có hóa đơn) Giao tận nơi
MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012


www.sachdoanhnghiep.com


Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979


Liên hệ:CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC: